Materiały zamieszczone w serwisie Nakolannik.pl pochodzą głównie z Internetu – ze stron ogólnodostępnych oraz są nadsyłane przez kolegów pilotów. Ze względu na dość utrudniony lub niemożliwy kontakt z ich autorami, zamieściłem je bez konsultacji z nimi. Dlatego też jeśli zgłosi się do mnie autor którejś z pozycji i wyrazi swoje niezadowolenie z tego faktu, pozycje jego autorstwa zostaną usunięte z serwisu.

Maciej Całka